windykacja finlandia

Windykacja w Finlandii

Windykacja należności w Finlandii

Dla wierzycieli prowadzących windykację w Finlandii istnieje specjalna procedura nakazu zapłaty, która została stworzona dla egzekwowania długów bezspornych.
Procedura ta może być zastosowana przy wszystkich rodzajach roszczeń pieniężnych, które strony mogą ustalić między sobą w sposób umowny niezależnie od wysokości dochodzonego roszczenia.
Dla zastosowania postępowania nakazowego nie jest konieczne aby pozwany mieszkał w Finlandii. Konieczne jest natomiast aby sąd fiński był właściwy do rozpoznania sprawy.

Przystępując do sądowej windykacji w Finlandii wierzyciel musi złożyć w sądzie pozew. Pozew musi zostać złożony w formie pisemnej i zawierać następujące informacje:
• wskazanie dochodzonego roszczenia,
• podstawy roszczenia (zwięźle),
• wszelkie roszczenia z tytułu kosztów wniesienia pozwu
• dane kontaktowe dla powoda i pozwanego.
• podpis.

Dobrą informacją dla wierzycieli planujących przystąpienie do windykacji w Finlandii jest fakt, że osoby prywatne mogą wszczynać postępowania cywilne bez korzystania z udziału pełnomocnika. Jednakże przy sprawach skomplikowanych oraz dotyczących dużej wartości skorzystanie z pomocy zawodowego prawnika jest wskazane.

Postępowanie przed sądem fińskim prowadzone jest w języku fińskim i szwedzkim. Roszczenia muszą być stwierdzone na piśmie, zazwyczaj w języku fińskim. Do postępowań prowadzonych na wyspach Åland należy użyć języka szwedzkiego. Roszczenia wierzycieli chcących prowadzić windykację w Finlandii na drodze sądowej mogą być wnoszone drogą mailową lub faxem.