windykacja w anglii

WINDYKACJA W FINLANDII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Finlandii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Finlandii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W FINLANDII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  FINLANDII

Windykowane wierzytelności
w Finlandii

2.790.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

121

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

102

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W FINLANDII – INFORMACJE

 

Dla wierzycieli prowadzących windykację należności w Finlandii istnieje specjalna procedura nakazu zapłaty, która została stworzona dla egzekwowania długów bezspornych.

Procedura ta może być zastosowana przy wszystkich rodzajach roszczeń pieniężnych, które strony mogą ustalić między sobą w sposób umowny niezależnie od wysokości dochodzonego roszczenia.
Dla zastosowania postępowania nakazowego nie jest konieczne aby pozwany mieszkał w Finlandii. Konieczne jest natomiast aby sąd fiński był właściwy do rozpoznania sprawy.

Przystępując do sądowej windykacji w Finlandii wierzyciel musi złożyć w sądzie pozew. Pozew musi zostać złożony w formie pisemnej i zawierać następujące informacje:
• wskazanie dochodzonego roszczenia,
• podstawy roszczenia (zwięźle),
• wszelkie roszczenia z tytułu kosztów wniesienia pozwu
• dane kontaktowe dla powoda i pozwanego.
• podpis.

Dobrą informacją dla wierzycieli planujących przystąpienie do windykacji w Finlandii jest fakt, że osoby prywatne mogą wszczynać postępowania cywilne bez korzystania z udziału pełnomocnika. Jednakże przy sprawach skomplikowanych oraz dotyczących dużej wartości skorzystanie z pomocy zawodowego prawnika jest wskazane.

Postępowanie przed sądem fińskim prowadzone jest w języku fińskim i szwedzkim. Roszczenia muszą być stwierdzone na piśmie, zazwyczaj w języku fińskim. Do postępowań prowadzonych na wyspach Åland należy użyć języka szwedzkiego. Roszczenia wierzycieli chcących prowadzić windykację w Finlandii na drodze sądowej mogą być wnoszone drogą mailową lub faxem.