windykacja w anglii

WINDYKACJA CYPR  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika na Cyprze i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację na Cyprze przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA CYPR - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  CYPR

Windykowane wierzytelności
Cypr

3.760.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

140

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

115

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA CYPR – INFORMACJE

 

Windykacja należności na Cyprze musi uwzględniać fakt, że w tym kraju nie istnieje żaden szczególny krajowy „nakaz zapłaty” poza tym przewidzianym w rozporządzeniu nr 1896/2006 (tj. europejskim nakazem zapłaty) Pozew o wydanie nakazu powód może złożyć osobiście- regulacja prawne na Cyprze nie wymagają bowiem, aby strony reprezentowane były przez prawnika albo przez przedstawiciela (za wyjątkiem małoletnich i osób nieporadnych).

Pozew zawsze powinien być sporządzony pisemnie, w języku greckim. Żaden pozew (ani inny sądowy dokument) nie może zostać przesłany za pośrednictwem korespondencji e-mail albo fax.

Opłatę sądową od pozwu należy uiścić w znakach sądowych. Opłata powinna być uiszczona przed doręczeniem dokumentów, które mają być przekazane do sądu.

Windykacja na Cyprze powinna opierać się na współpracy z podmiotem zajmującym się windykacją międzynarodową lub cypryjskim adwokatem.