windykacja cypr

Windykacja Cypr

Windykacja należności na Cyprze

Windykacja na Cyprze musi uwzględniać fakt, że w tym kraju nie istnieje żaden szczególny krajowy „nakaz zapłaty” poza tym przewidzianym w rozporządzeniu nr 1896/2006 (tj. europejskim nakazem zapłaty) Pozew o wydanie nakazu powód może złożyć osobiście- regulacja prawne na Cyprze nie wymagają bowiem, aby strony reprezentowane były przez prawnika albo przez przedstawiciela (za wyjątkiem małoletnich i osób nieporadnych).

Pozew zawsze powinien być sporządzony pisemnie, w języku greckim. Żaden pozew (ani inny sądowy dokument) nie może zostać przesłany za pośrednictwem korespondencji e-mail albo fax.

Opłatę sądową od pozwu należy uiścić opłatę w znakach sądowych. Opłata powinna być uiszczona przed doręczeniem dokumentów, które mają być przekazane do sądu.

Windykacja na Cyprze powinna opierać się na współpracy z podmiotem zajmującym się windykacją międzynarodową lub cypryjskim adwokatem.