windykacja w anglii

WINDYKACJA W IRLANDII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Irlandii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Irlandii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W IRLANDII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  IRLANDII

Windykowane wierzytelności
w Irlandii

7.430.00 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

296

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

257

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W IRLANDII – INFORMACJE

Windykacja należności w Irlandii może opierać się na uproszczonej procedurze wyroku zaocznego. Powód, który domaga się zapłaty konkretnej sumy pieniężnej albo którego roszczenie jest łatwe do oszacowania może otrzymać wyrok zaoczny. Uzyskanie takiego rozstrzygnięcia możliwe jest również jeśli pozwany nie stawi się na rozprawie ani nie wda się w spór z powodem.
Wyrok zaoczny może być wydany w praktycznie każdym rodzaju spraw. Postępowanie to nie ogranicza się do roszczeń wynikających z umowy albo polegających na świadczeniu sumy pieniężnej.

Stosownie do regulacji europejskich – Rozporządzenia Bruksela I o nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000r. oraz tego rozporządzenia w zmienionym brzmieniu o nr 1215/2012 postępowanie jest możliwe nawet jeśli pozwany podlega innej jurysdykcji niż jurysdykcja sądów irlandzkich. Gdy miejsce zamieszkania pozwanego mieści się poza jurysdykcją sądów irlandzkich, koniecznym jest aby pisma sądowe zostały prawidłowo doręczone pozwanemu, stosownie do właściwych przepisów irlandzkich. Jeżeli pozwany, którego miejsce zamieszkania jest poza jurysdykcją sądów irlandzkich, nie wziął udziału w sprawie lub nie odpowiedział na pozew, powód może wnioskować do sądu irlandzkiego o wydanie wyroku zaocznego.

W Irlandii pozew o wydanie nakazu zapłaty musi być złożony w języku angielskim albo irlandzkim. Pozew dotyczący windykacji w Irlandii musi być sporządzony w specjalnej formie, przewidzianej w postępowaniu, w którym będą dochodzone roszczenia. Pozew przeciwko dłużnikowi w Irlandii nie może zostać wysłany ani fax-em ani e-mailem, nie może być też złożony ustnie, trzeba złożyć go osobiście w sekretariacie właściwego sądu.