windykacja w anglii

WINDYKACJA W ANGLII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Anglii
i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Anglii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W ANGLII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  ANGLII

Windykowane wierzytelności
w Anglii

1.650.000,00 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

179

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

135

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W ANGLII – INFORMACJE

 

Windykacja należności w Anglii jest o tyle utrudniona, że nie jest przewidziana żadna szczególna i uproszczona procedura nakazowa, jak jest to w większości krajów europejskich. Istnieje jednak procedura zastępcza, którą można wykorzystać w toku sądowej windykacji a w wyniku której powód może otrzymać wyrok zaoczny.

Procedura wydawania wyroku zaocznego jest częścią normalnego sądowego postępowania cywilnego w Anglii i Walii. W następstwie wniesienia pozwu przez wierzyciela pozwany podejmując obronę powinien odpowiedzieć w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jeżeli pozwany nie odpowie na pozew, powód może zwrócić się do sądu o wydanie wyroku zaocznego. Tak długo, jak długo powód nie wystąpi z żądaniem wydania wyroku zaocznego dłużnik może złożyć odpowiedź i tym samym zablokować możliwość wydania wyroku zaoczne.

Nie ma żadnej górnej granicy wartości roszczenia, co do którego możliwym jest uzyskanie wyroku zaocznego

Jeżeli roszczenie dotyczy określonej sumy, wnioskodawca jest zobowiązany jedynie do złożenia wniosku o wydanie wyroku zaocznego. Takie wnioski są zazwyczaj rozpatrywane przez pracowników administracyjnych sądu, a nie sędziego. W takich przypadkach pracownicy sądu sprawdzają, czy istnieje potwierdzenie doręczenia lub odpowiedź na pozew złożona przez pozwanego, czy odpowiednie okresy minęły oraz czy wnioskodawca dostarczył sądowi niezbędne dowody.

W przypadku, gdy roszczenie nie jest określone kwotowo wnioskodawca musi złożyć wniosek do sądu. W takich przypadkach sędzia rozpozna tę sprawę. Sędzia decyduje, czy rozprawa w tej kwestii jest konieczna i co wnioskodawca musi przedłożyć (np. jakie dowody), aby pomóc sędziemu ustalić kwotę, do której roszczenia wnioskodawca jest uprawniony.
Dobrą informacją dla wierzycieli indywidualnych prowadzących windykację w Anglii jest brak przymusu aby powód zasięgnął porady lub był reprezentowana przez prawnika. O ile w prostych sprawach dotyczących zadłużeń konsultacja z prawnikiem faktycznie może nie być potrzebna to w przypadku roszczeń przewyższających wartość £10000, w szczególności jeżeli sprawa obejmuje roszczenie o odszkodowanie, wskazanym jest aby skorzystać z pomocy prawnika.
Jeżeli wartość roszczenia nie przekracza £10000 wierzyciel może wyznaczyć osobę, która podczas rozprawy będzie reprezentowała jego stanowisko. Taka osobą może być np. małżonek, krewny, przyjaciel lub pracownik poradni prawnej.

Jeśli z roszczeniem występuje osoba prawna koniecznym może okazać się ustanowienie prawnika celem uczestnictwa w rozprawie. Jest to uzależnione od kwoty pieniężnej będącej wartością roszczenia oraz od rodzaju rozprawy.

Pozew powinien być wypełniony w formie pisemnej w języku angielskim i złożony osobiście lub wysłany pocztą do właściwego sądu. Postępowanie przed sądem jest przeprowadzane w języku angielskim. W Anglii funkcjonują elektroniczne systemy, które pozwalają na wniesienie pozwy w formie elektronicznej tzw. Money Claim Online oraz Possession Claim Online. W pewnych przypadkach możliwe jest wniesienie sprawy za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej.