Firma za granicą

Pomagamy w rozpoczynaniu działalności międzynarodowej poprzez zakładanie spółek za granicą. Zapewniamy przedsiębiorcom pomoc w lokowaniu całkiem nowych pomiotów za granicami kraju, jak również obsługę księgową, prawną oraz organizacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Firma za granicą

Aby zapewnić możliwie najszerszy zakres usług współpracujemy z notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz biurami rachunkowymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Pomagamy przedsiębiorcom w poszerzaniu ich dotychczasowej działalności także poprzez organizację oddziałów, filii i agencji firm polskich w innych krajach. Pośród naszych standardowych usług w tym zakresie znajdują się:

• doradztwo na etapie decyzji o założeniu spółki za granicą
– pomoc w doborze miejsca lokalizacji nowej spółki za granicą
– analiza korzyści i ryzyka płynących z danej lokalizacji
• organizacja procesu założenia nowej spółki za granicą
• organizacja procesu założenia oddziałów, filii i agencji firm polskich za granicą
• optymalizacja podatkowa
• przeniesienie siedziby spółki polskiej do innego kraju
• postępowania likwidacyjne i upadłościowe firm polskich i zagranicznych

W celu uzyskania dodatkowych informacji

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ