WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA

ZATORY PIENIĘŻNE W EKSPORCIE SPOWODOWANE POGARSZAJĄCA SIĘ SYTUACJĄ GEOPOLITYCZNĄ

Straty sięgają miliardów euro. Globalna gospodarka, która nie wyleczyła się po Covid-19 otrzymała kolejne uderzenie w związku z geopolityczną sytuacją wokół Ukrainy oraz rosnącej niepewności we współpracy z Chinami. Ekonomiści mówią o nadszarpniętych łańcuchach dostaw nie do odtworzenia zarówno w tym roku, ale również w ciągu następnych kilku lat.

Od kilku lat obserwujemy bezprecedensowy proces pogarszania się warunków finansowych zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych. Niepewność i brak stabilności gospodarczej zarówno w ujęciu lokalnym i globalnym stały się faktem i elementem, który trzeba brać pod uwagę przy każdym aspekcie planu biznesowego.

Stosownie do prognoz Komisji Europejskiej czas trwania konfliktu na Ukrainie, stanowi realne ryzyko dla unijnej gospodarki. Im dłużej trwa wojna na wschodnią granicą Polski, tym większe jest prawdopodobieństwo efektu domina i narastania negatywnego wpływu na nastroje gospodarcze i warunki prowadzenia biznesu zarówno w Polsce, ale i na innych rynkach europejskich.

Krytyczna sytuacja polskich eksporterów

Sytuacja polskich firm prowadzących sprzedaż na rzecz odbiorców z innych Państw jest szczególnie trudna. W tego typu sytuacjach dłużnicy na ogół zabezpieczają swoje relacje z kluczowymi kontrahentami, którzy na ogół działają na tym samym rynku krajowym. Nie jest kluczowym kontrahentem dostawca zagraniczny w sytuacji, gdy dłużnik może nabyć towar również u innego dostawcy.

Eksport z odroczonym terminem płatności stał się rozwiązaniem bardzo ryzykownym. Szczególnie, że przeprowadzanych badań i ankiet wynika, że co trzecia firma w Europie realnie bierze pod uwagę możliwość ogłoszenia upadłości lub wdrożenia postępowania restukturyzacyjnego w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

SKUTECZNA JEST TYLKO WINDYKACJA  NATYCHMIASTOWA

W przypadku powstania zadłużenia lub chociaż niewielkiego opóźnienia w realizacji zobowiązania koniecznym staje się podjęcie natychmiastowych działań. Natychmiastowe wdrożenie zdecydowanych procedur windykacyjnych zwiększa szanse odzyskania pieniędzy. Każdy tydzień zwłoki powoduje, że szanse skutecznej windykacji maleją. Nie można pozwolić, aby dłużnik uznał, że ryzyko grożące mu ze względu na zwłokę w zapłacie za towar lub usługę jest mniejsze niż nieuregulowanie innych zobowiązań. Jeżeli tak się stanie polski eksporter znajdzie się na końcu kolejki wierzycieli i będzie bezskutecznie oczekiwał na dobrowolną spłatę ze strony dłużnika. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności.

Aby zmaksymalizować szanse powodzenia należy działać szybko oraz w sposób fachowy. W aktualnej sytuacji odkładanie decyzji o wszczęciu windykacji lub podejmowanie samodzielnej windykacji, będzie prowadzić jedynie do utwierdzenia dłużnika w przekonaniu, że nic mu nie grozi i że może zwlekać lub nawet uniknąć obowiązku zapłaty.

Nasz zespół, bazując na 25-letnim doświadczeniu pomoże Państwu odzyskać pieniądze. Wystarczy, że Państwo się z nami skontaktujecie a resztą zajmiemy się już my.