windykacja w anglii

WINDYKACJA WE FRANCJII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika we Francji i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację we Francji przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA WE FRANCJII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  WE FRANCJII

Windykowane wierzytelności
we Francji

14.854.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

580

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

498

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA WE FRANCJII – INFORMACJE

 

Windykacja należności we Francji może być prowadzona przy wykorzystaniu uproszczonej procedury. Znajduje swoje zastosowanie przy windykacji wszystkich wierzytelności o określonej wysokości pieniężnej, które wynikają z umowy lub z obowiązku statutowego .

Wierzyciel ma swobodę wyboru nakazowego lub tradycyjnego postępowania dochodzenia należności od swojego dłużnika na terytorium Francji.

Uproszczona procedura nakazowa może być jednakże zastosowana jedynie przed sądem odpowiednim dla miejsca zamieszkania dłużnika, co wyklucza prowadzenie windykacji sądowej przy wykorzystaniu procedury, gdy dłużnik mieszka w innym państwie niż Francja.

Składając pozew w trybie nakazowym wierzyciel musi podać szereg informacji wymaganych przepisami francuskiej procedury – między innymi:

  • nazwiska, imiona, zawody i miejsca zamieszkania wierzycieli i dłużników lub dla osób prawnych ich forma, ich nazwa i ich siedziba
  • dokładne wskazanie wymaganej kwoty oraz jej podstawy.

Pozew nie musi być obligatoryjnie złożony na formularzu natomiast jest to zalecane. Formularz CERFA jest dostępny na stronie internetowej francuskiego ministerstwa sprawiedliwości oraz w kancelariach sądów.

Windykacja we Francji prowadzona na drodze sądowej nie jest objęta przymusem adwokackim. Pozew może być zatem złożony samodzielnie przez wierzyciela lub przez jego pełnomocnika (wskazane jest aby był to adwokat francuski).

Co do zasady uzasadnienie wierzytelności nie musi zostać w pozwie bardzo szczegółowo przedstawione, konieczne jest jednak aby wyjaśnić źródło powstania dochodzonego roszczenia. Wnioskowi muszą  towarzyszyć dokumenty uzasadniające wierzytelność (faktury, umowy najmu, sprzedaży, kredytu, etc.).

Jak wynika z powyższego, windykacja we Francji przy wykorzystaniu postępowania nakazowego, jest rozwiązaniem godnym rozważenia.