windykacja francja

Windykacja we Francji

Windykacja należności we Francji

Windykacja we Francji może być prowadzona przy wykorzystaniu uproszczonej procedury. Znajduje swoje zastosowanie przy windykacji wszystkich wierzytelności o określonej wysokości pieniężnej, które wynikają z umowy lub z obowiązku statutowego .

Wierzyciel ma swobodę wyboru nakazowego lub tradycyjnego postępowania dochodzenia należności od swojego dłużnika na terytorium Francji.

Uproszczona procedura nakazowa może być jednakże zastosowana jedynie przed sądem odpowiednim dla miejsca zamieszkania dłużnika, co wyklucza prowadzenie windykacji sądowej przy wykorzystaniu procedury, gdy dłużnik mieszka w innym państwie niż Francja.

Składając pozew w trybie nakazowym wierzyciel musi podać szereg informacji wymaganych przepisami francuskiej procedury – między innymi:

  • nazwiska, imiona, zawody i miejsca zamieszkania wierzycieli i dłużników lub dla osób prawnych ich forma, ich nazwa i ich siedziba
  • dokładne wskazanie wymaganej kwoty oraz jej podstawy.

Pozew nie musi być obligatoryjnie złożony na formularzu natomiast jest to zalecane. Formularz CERFA jest dostępny na stronie internetowej francuskiego ministerstwa sprawiedliwości oraz w kancelariach sądów.

Windykacja we Francji prowadzona na drodze sądowej nie jest objęta przymusem adwokackim. Pozew może być zatem złożony samodzielnie przez wierzyciela lub przez jego pełnomocnika (wskazane jest aby był to adwokat francuski).

Co do zasady uzasadnienie wierzytelności nie musi zostać w pozwie bardzo szczegółowo przedstawione, konieczne jest jednak aby wyjaśnić źródło powstania dochodzonego roszczenia. Wnioskowi muszą  towarzyszyć dokumenty uzasadniające wierzytelność (faktury, umowy najmu, sprzedaży, kredytu, etc.)

Jak wynika z powyższego windykacja we Francji przy wykorzystaniu postępowania nakazowego jest rozwiązaniem godnym rozważenia.