windykacja w anglii

WINDYKACJA W HOLANDII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Holandii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Holandii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W HOLANDII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  HOLANDII

Windykowane wierzytelności
w Holandii

10.840.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

463

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

351

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA W HOLANDII – INFORMACJE

Windykacja należności w  Holandii przy wykorzystaniu procedur sądowych co do zasady na ogół wymaga udziału adwokata holenderskiego.

Bez znaczenia, czy jest to procedura wezwania do sądu, pozew o zapłatę, wniosek o zastosowanie tymczasowych środków. Wyjątkiem są roszczenia  do wysokości € 25.000 albo oraz roszczenia o wartości nieokreślonej, ale z wyraźnym wskazaniem, że nie stanowią one wartości większej niż € 25.000. W takich przypadkach sędzia kantonu jest uprawniony do rozpatrzenia sprawy, a strony mogą się procesować bez udziału pełnomocników.

Jeżeli sprawa dotyczy umowy o pracę, umowy zbiorowej pracy (CAO), ogólnie wiążącego postanowienia układu zbiorowego pracy, wczesnej umowy emerytalnej, umowy agencyjnej, umowy nabycia najmu lub umowy najmu, postępowanie może być także prowadzone bez adwokata. W tych przypadkach nie jest ważne, jakiej wielkości wierzytelność będzie dochodzona.  

W Holandii urzędowym językiem w kwestiach prawniczym jest język niderlandzki. Windykacja w Holandii powinna być zatem prowadzona w tym języku. Dokumenty do kancelarii sądu można wysyłać drogą konwencjonalną ale również za pośrednictwem faksu, czy korespondencji elektronicznej.