Windykacja Holandia

Windykacja Holandia

Windykacja należności w Holandii

Windykacja w Holandii przy wykorzystaniu procedur sądowych co do zasady na ogół wymaga udziału adwokata holenderskiego.

Bez znaczenia, czy jest to procedura wezwania do sądu, pozew o zapłatę, wniosek o zastosowanie tymczasowych środków. Wyjątkiem są roszczenia  do wysokości € 25.000, – albo oraz roszczenia o wartości nieokreślonej, ale z wyraźnym wskazaniem, że nie stanowią one wartości większej niż € 25.000. W takich przypadkach sędzia kantonu jest uprawniony do rozpatrzenia sprawy, a strony mogą się procesować bez udziału pełnomocników.

Jeżeli sprawa dotyczy umowy o pracę, umowy zbiorowej pracy (CAO), ogólnie wiążącego postanowienia układu zbiorowego pracy, wczesnej umowy emerytalnej, umowy agencyjnej, umowy nabycia najmu lub umowy najmu, postępowanie może być także prowadzone bez adwokata. W tych przypadkach nie jest ważne, jakiej wielkości wierzytelność będzie dochodzona.  

W Holandii urzędowym językiem w kwestiach prawniczym jest język niderlandzki. Windykacja w Holandii powinna być zatem prowadzona w tym języku. Dokumenty do kancelarii sądu można wysyłać drogą konwencjonalną ale również za pośrednictwem faksu, czy korespondencji elektronicznej.