windykacja w anglii

WINDYKACJA W BUŁGARII PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Bułgarii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Bułgarii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W BUŁGARII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  BUŁGARII

Windykowane wierzytelności
w Bułgarii

7.230.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

321

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

237

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA W BUŁGARII – INFORMACJE

 

Windykacja należności w Bułgarii możliwa jest w oparciu o uproszczoną procedurę nakazową na podstawie której powód może dochodzić swojej wierzytelności.

Wydanie nakazu zapłaty może nastąpić na żądanie wierzyciela między innymi, gdy dochodzi:

 • sum pieniężnych lub rzeczy, jeżeli pozew podlega jurysdykcji sądu rejonowego
 • wydania rzeczy ruchomej, którą dłużnik otrzymał ze zobowiązaniem jej zwrotu, jeżeli pozew podlega jurysdykcji sądu rejonowego; wierzytelności opartej na:
  • akcie wydanym przez organ administracyjny,
  • dokumencie lub wyciągu z dokumentów księgowych, na podstawie których zostały ustalone należności jednostek państwowych, gminnych oraz banków;
  • akcie notarialnym, porozumieniu lub innej umowie, w której podpisy zostały uwierzytelnione notarialnie,
  • wyciągu z rejestru zastawów
  • umowie zastawu lub wpisu do hipoteki
  • wekslu, wekslu trasowanym lub innych równoważnych papierach wartościowych, jak również obligacjach i bonach.

W przypadkach dotyczących dochodzenia kwot pieniężnych, wydania rzeczy ruchomych, nakaz zostanie wydany tylko wtedy, jeżeli pozew podlega rozpatrzeniu przez sąd rejonowy. Rozpatrzeniu przez sąd rejonowy podlegają pozwy w sprawach cywilnych i gospodarczych, których wysokość wynosi do 25 000 lewa, jak również wszystkie pozwy dotyczące alimentów, należności z zakresu prawa pracy oraz należności wynikających z decyzji o finansowym obciążeniu osób materialnie odpowiedzialnych.

Wykorzystywanie postępowania uproszczonego przy prowadzeniu windykacji w Bułgarii jest fakultatywne. Nawet jeżeli istnieją przesłanki do wydania tego tytułu wykonawczego, powód nie jest zobowiązany do wyboru tej formy postępowania i może złożyć pozew przeciwko dłużnikowi na zasadach ogólnych.

Jeżeli już się zdecydujemy na prowadzenie windykacji wykorzystując powyższą możliwość to należy mieć na uwadze, że konieczne jest korzystanie z formularzy wniosków o wydanie tytułu wykonawczego czy innych czynności związanych z postępowaniem nakazowym, zatwierdzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Należy mieć jednakże na uwadze, że nie ma możliwości wszczęcie windykacji sądowej we wskazanym powyżej trybie, jeżeli pozwany nie posiada stałego adresu zamieszkania lub miejsca pobytu lub siedziby i miejsca prowadzonej działalności na terytorium Bułgarii.

Windykacja w Bułgarii z wykorzystaniem postępowania nakazowego niewątpliwie jest możliwością wartą rozważenia szczególnie, że nie obowiązuje przy nim przymus adwokacki w związku z czym wierzyciel teoretycznie może obyć się bez udziału adwokata bułgarskiego (jednakże względy praktyczne decydują o tym, że jest to wskazane).