windykacja w anglii

WINDYKACJA W BELGII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Belgii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Belgii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W BELGII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  BELGII

Windykowane wierzytelności
w Belgii

11.540.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

421

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

359

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W BELGII – INFORMACJE

 

Windykacji należności w Belgii sprzyja fakt obowiązywania w tym państwie systemu przyspieszonego wymierzania sprawiedliwości, który umożliwia wydanie nakazu zapłaty.

pieniężnych o zapłatę długu, o wartości nie przekraczjącej 1 860 Euro. Skorzystanie z tej procedury windykacyjnej jest dobrowolne.

Belgijskie przepisy określają, iż ta procedura windykacji znajduje zastosowanie do spraw, w których dłużnik jest zameldowany w Belgii bądź jego miejsce zamieszkania jest w wyżej wymienionym kraju.

Prawo belgijskie oprócz powyżej przedstawionego postępowania uproszczonego, przewiduje również inne możliwości prowadzenia windykacji sądowej w Belgii.
Nie istnieje typowa forma, która jest używana, aby rozpocząć postępowanie sądowe. Prawo ustanawia liczne warunki, które dotyczą informacji jakie powinny pojawić się w wezwaniu do zapłaty i w pozwie.

Prowadzący windykację w Belgii, zanim skieruje sprawę do sądu, musi wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Wezwanie to może mieć formę pisma komornika,które jest dostarczone dłużnikowi, bądź też listu wysłanego z potwierdzeniem nadania i odbioru. Przepisy belgijskie wspominają również o informacjach, które muszą zostać dołączone do wezwania, by potwierdzić jego prawną skuteczność. Niezałączenie tych ważnych danych powoduje, że wezwanie do zapłaty nie posiada mocy prawnej. Informacje, które powinno zawierać wezwanie do zapłaty to:

 • Kopia sekcji z rodziału Belgijskiego Kodeksu Sądowego dotyczącą procedury przyspieszonej;
 • Wezwanie wymagające płatności w ciągu piętnastu dni od wysłania listu albo od daty, kiedy zostało doręczone dłużnikowi;
 • Wskazanie żądanej sumy;
 • Wskazanie sądu, który będzie rozstrzygał sprawę, w przypadku kiedy dłużnik nie zapłaci sumy wskazanej w wezwaniu do zapłaty.
  Natępnie powód musi przygotować wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Wniosek powinien zawierać:
 • Dzień, miesiąc, rok;
 • Nazwisko, imię, zawód i miejsce zameldowania oraz potwierdzenie upoważnienia do reprezentacji przez prawnych przedstawicieli;
 • Przedmiot żądania i dokładnie stanowisko w sprawie dochodzonej sumy
 • Wyznacznie sądu, który będzie rozpoznawał sprawę;
 • Podpis uprawnionego pełnomocnika (adwokata) i strony od której pochodzi.

Do wniosku należy załączyć:

 • Fotokopie dokumentów, na których opiera się pozew;
 • albo kopię pisma komornika albo kopię potwierdzenia nadania i odbioru pisma, albo oryginał pisma, wraz z dowodem zaświadczającym o tym, iż odbiorca odmówił przyjęcia listu albo nie odebrał awizowanej do niego przesyłki razem z dokumentem potwierdzającym, że dłużnik jest zarejestrowany w rejestrze meldunkowym pod danym adresem.

Strony postepowania windykacyjnego mogą uczestniczyć w postępowaniu osobiście albo być reprezentowani przez adwokata belgijskiego.

Firmy (osoby prawne) mogą być reprezentowane przez członków swoich organów bądź też przez adwokata (prawnika).

Język używany w belgijskich sądach przy składaniu dokumentów windykacyjnych jest zależny od położenia geograficznego właściwego sądu. Możę to być język francuski, holenderski bądź niemiecki.

W szczególnych okolicznościach, windykacja sądowa w Belgii może byc prowadzona przez sąd w innym języku niż język oficjalny.