Arbitraż Międzynarodowy

Spory międzynarodowe są normalnym i stałym elementem transgranicznego obrotu handlowego. Niekiedy mimo najszczerszych chęci i zapobiegliwości nie udaje się ich uniknąć. Wówczas sztuką jest rozwiązać je w sposób który będzie minimalizował koszty a jednocześnie pozwoli na uzyskanie szybkiego rozstrzygnięcia. Nasi klienci którzy stanęli w obliczu sporu transgranicznego mogą liczyć na pomoc z naszej strony. Rozwiązując transgraniczne konflikty gospodarcze wykorzystujemy jedną z trzech podstawowych metod działania:

Spory Międzynarodowe

Spory międzynarodowe

1. Mediacja.

Podczas której staramy się prowadzić w imieniu naszych klientów rozmów z zagranicznym kontrahentem po to aby znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron bez dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym, czy arbitrażowym.

2. Arbitraż Międzynarodowy.

Nasi klienci mogą liczyć na przygotowywaniu stosowanych zapisów umownych pozwalających na poddanie sporów instytucjom arbitrażowym w Polsce, jak i za granicą. Korzyścią z ich stosowania jest szybkość wydawania rozstrzygnięć oraz koszty postępowania – na ogół niższe niż postępowań przed zwykłymi sądami.

3. Postępowanie sądowe
W ostateczności zawsze pozostaje droga sądowa. Pomagamy naszym klientom w postępowaniach sądowych we wszystkich państwach UE oraz wielu innych krajach. Organizujemy reprezentację przez jedną z kancelarii adwokackich w państwie w którym toczy się (lub będzie toczyć się) postępowanie.

Naszym celem jest zawsze wybranie takiej metody rozwiązania sporu, która pozwoli na jego załatwienie na korzyść naszego klienta – możliwie najszybciej i najtaniej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI