windykacja niemcy

WINDYKACJA W NIEMCZECH  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Niemczech i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Niemczech przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W NIEMCZECH - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  NIEMCZECH

Windykowane wierzytelności
w Niemczech

23.600.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

780

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

623

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

Windykacja Niemcy

Sukces polskich eksporterów w Niemczech powoduje, iż coraz więcej przedsiębiorców z Polski rozpoczyna wymianę handlową z tamtejszymi firmami. Niestety, zdarzają się sytuacje trudne, kiedy kontrahenci nie regulują należności. Wówczas polski przedsiębiorca zmuszony jest podjąć zdecydowane działania w celu ich odzyskania. Próby samodzielnego wyegzekwowania należności najczęściej są bezskuteczne, dlatego warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii, jaką jest Tenet.

Zachęcamy Państwa do sprawdzenia, jak w naszym wykonaniu wygląda windykacja należności w Niemczech.

Windykacja należności Niemcy – od czego zacząć?

Najlepiej jest zawsze zapobiegać sytuacjom wymagającym windykacji. W tym celu przed rozpoczęciem współpracy z niemieckimi przedsiębiorcami należy ich dokładnie zweryfikować, a na etapie przygotowywania i zawierania umowy skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii, mającej doświadczenie na rynku międzynarodowym. Jeśli jednak szczegółowa weryfikacja nie uchroniła Państwa przed nierzetelnym kontrahentem, to odzyskanie należności staramy się przeprowadzić polubownie poprzez tzw. dobrowolną windykację. Gros spraw udaje się zamknąć już na tym etapie. Dopiero gdy ta metoda zawodzi, należy podjąć stanowcze działania.

Windykacja pozasądowa

Jeśli dłużnik w Niemczech nie wykazuje chęci załatwienia sprawy polubownie, to kolejną możliwością jest wysłanie oficjalnego wezwania do zapłaty. Aby było ono poprawnie skonstruowane, powinno zawierać takie elementy jak:

 • data i miejsce jego sporządzenia,
 • dane identyfikacyjne dłużnika,
 • oznaczenie charakteru tego pisma jako przedsądowe wezwanie do zapłaty,
 • wskazanie przedmiotu wezwania,
 • dane identyfikacyjne wierzyciela.

Sądowa windykacja należności

Niemcy są krajem, w którym możliwa jest windykacja przy wykorzystaniu postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty. Ta procedura może być wykorzystywana, jeżeli żądanie polega na zapłacie określonej kwoty. Istnieje jednak katalog spraw, które są wyłączone z procedury windykacji w tym trybie. Są to sprawy dotyczące:

 • roszczeń z umów kredytu konsumenckiego z wysokością odsetek większych niż 12%;
 • roszczeń, które zależą od wykonania świadczenia, które nie zostało jeszcze wykonane, a ma zostać wykonane w przyszłości;
 • roszczeń, w których nakaz zapłaty byłby doręczony poprzez ogłoszenie publiczne, ponieważ adres odbiorcy nie jest znany.

Wierzyciel, prowadząc windykację w Niemczech, może wybierać między dochodzeniem roszczenia poprzez wykorzystanie nakazu zapłaty a postępowaniem zwyczajnym. Opisana procedura wymaga wniesienia pozwu o wydanie nakazu zapłaty na urzędowym formularzu w formie elektronicznej lub papierowej.

Elektroniczna procedura wydania nakazu zapłaty znajduje swoje zastosowanie na terenie większości landów w Niemczech. W tym przypadku pozwy mogą być albo wydrukowane, po wypełnieniu elektronicznego formularza i doręczone do sądu, albo bezpośrednio wysłane drogą elektroniczną. W niektórych sądach rejonowych istnieje również możliwość złożenia pozwu przez internet.

Urzędowe formularze pozwów w sprawie elektronicznego i papierowego nakazu zapłaty są ogólnodostępne. Mogą je Państwo znaleźć w różnych punktach obsługi.

Występowanie przymusu adwokackiego w sprawach windykacyjnych zależy od właściwości sądu w konkretnej sprawie. W przypadku spraw gospodarczych w sądach krajowych (apelacyjnych) pozew musi być sporządzony przez uprawnionego pełnomocnika (adwokata). We wszystkich innych sprawach rozpatrywanych przed sądami rejonowymi, można wnieść powództwo samodzielnie.

Pozew o wydanie nakazu zapłaty – co warto wiedzieć?

Językiem oficjalnym, w którym prowadzone jest postępowanie, jest język niemiecki, stąd też również pozew musi być sporządzony w tym języku. Ponadto powinien spełniać następujące warunki:

 • musi być sporządzony na piśmie – w postępowaniu przed sądem rejonowym lub sądem pracy, może być też odebrany poprzez zaprotokołowanie ustnego oświadczenia w siedzibie sądu;
 • może być wysłany za pośrednictwem faxu – fax musi zawierać podpis strony albo adwokata niemieckiego, jeśli działa on w sprawie. Powinno z niego jasno wynikać, kto podpisał oryginał pozwu, ponieważ to świadczy o tym, kto odpowiada za jego treść;
 • może zostać wysłany jako dokument elektroniczny (e-mail) – taka możliwość istnieje, gdy pozew jest potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Możliwość złożenia pozwu w formie elektronicznej musi być przewidziane na szczeblu centralnym albo zaakceptowane przez lokalną administrację w landzie, w którym sąd ma swoją siedzibę.

Windykacja Niemcy. W odzyskaniu wierzytelności pomoże Państwu grupa Tenet

Windykacja należności z Niemiec ma duże szanse na pozytywne zakończenie, gdy zostanie przeprowadzona szybko i sprawnie. Kancelaria Tenet bazując na 25-letnim doświadczeniu w windykacji, pomoże Państwu odzyskać pieniądze. Nasza firma po otrzymaniu informacji o dłużniku bez opłat przeprowadza wstępną weryfikację dłużnika i ocenia wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania.

Nasze działania w zakresie windykacji polubownej (pozasądowej) opierają się na prowizji od sukcesu. Nie pobieramy zaliczek na poczet wynagrodzenia oraz nie rozliczamy kosztów dochodzenia należności. Prowizja płatna jest dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika. W przypadku, jeżeli dłużnik odmówi zapłaty i nie chce dobrowolnie współpracować, wykorzystujemy drogę sądową.

Jeśli pojawiają się wątpliwości, czy w Państwa przypadku możliwa jest windykacja należności w Niemczech, to zachęcamy do złożenia bezpłatnego zapytania, a nasi prawnicy udzielą wyczerpujących odpowiedzi.