windykacja w anglii

WINDYKACJA NA LITWIE  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika na Litwie i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację na Litwie przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA NA LITWIE - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  NA LITWIE

Windykowane wierzytelności
na Litwie

7.570.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

380

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

295

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA NA LITWIE – INFORMACJE

Windykacja należności na Litwie może być prowadzona na drodze sądowej. Sprawy rozpatrywane są w stosownie do regulacji prawa litewskiego ogólnego, zgodnie z regułami właściwymi sporom lub stosowanie do regulacji postępowania nakazowego.

We wniosku o wydanie postanowienia przez sąd, oprócz wymogów ogólnych, należy również wskazać:

  1. imię, nazwisko, kod osobisty, adres wierzyciela, a jeśli wierzyciel jest osobą prawną – jego pełną nazwę, siedzibę, kod, numer konta bankowego a także nazwisko i adres przedstawiciela wierzyciela;
  2. imię, nazwisko, kod osobisty (jeśli jest znany), adres, miejsce pracy (jeśli jest znane) dłużnika, a jeżeli dłużnik jest osobą prawną – jego pełną nazwę, siedzibę, kod, numer konta bankowego (jeśli jest znane) i dane jego instytucji finansowej (jeśli są znane);
  3. sumę długu który chcemy windykować;
  4. jeżeli wnioskuje się o zapłatę odsetek – stopę odsetek, wysokość odsetek, okres za który są liczone;
  5. rodzaj długu i jego podstawę prawną, a także dowody, którymi można poprzeć wniosek o zapłatę;
  6. umotywowany wniosek o zastosowanie wobec dłużnika tymczasowych środków zabezpieczających, jeżeli zachodzi to tego podstawa, a także informacje o majątku dłużnika;
  7. potwierdzenie, iż nie zachodzi żadna z następujących sytuacji: wierzyciel nie wykonał ciążącego na nim obowiązku (lub jego części), za które jest wymagana zapłata, a dłużnik wymaga jego wykonania; jest niemożliwym wykonanie obowiązku w części, a wierzyciel wymaga wykonania części; dłużnik mieszka za granicą albo za granicą znajduje się jego siedziba; miejsce zamieszkania lub pracy dłużnika są nieznane;
  8. spis dokumentów załączanych do wniosku.

Windykacja na Litwie przy wykorzystaniu procedur sądowych jest prostsza dzięki użyciu standardowego formularza, zatwierdzonego przez ministra sprawiedliwości a znajdującego się na stronie internetowej Narodowej Administracji Sądowej.

Istotną informacją dla prowadzących lub zamierzających prowadzić windykację na Litwie jest, że w toku wyżej opisanych działań nie ma konieczności obligatoryjnego korzystania z reprezentacji adwokata litewskiego – jest to dobrowolne.