windykacja w anglii

WINDYKACJA NA SŁOWACJI  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika na Słowacji i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację na Słowacji przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA NA SŁOWACJI - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  NA SŁOWACJI

Windykowane wierzytelności
na Słowacji

12.329.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

503

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

411

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA NA SŁOWACJI – INFORMACJE

 

Windykacja należności na Słowacji może być prowadzona przy wykorzystaniu nakazu zapłaty.

Postępowanie to może być wykorzystane jeśli we wniosku jest zgłaszane roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej i kiedy prawo to jednoznacznie wynika z faktów, które wnioskodawca podaje w składanym wniosku.

Stosowanie wezwania do zapłaty na Słowacji jest dobrowolne, celem jest szybkie i niekosztowne odzyskanie długu. Sąd może wydać nakaz zapłaty również kiedy wnioskodawca żąda, aby sąd rozstrzygnął sprawę w formie wyroku.

Prowadząc windykację na Słowacji przy zastosowaniu postępowania nakazowego nie ma konieczności korzystania z formularza, jest to jednak zalecane. Powód wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania, powinien złożyć  nakaz zapłaty na druku opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości RS. Jeśli są spełnione ustawowe warunki wydania nakazu zapłaty i jest opłacona opłata sądowa, sąd wydaje nakaz zapłaty w terminie 10 dni roboczych od daty spełnienia tych warunków.

Windykacja na Słowacji w trybie nakazowym powinna mieć na uwadze, że jest to postępowanie skrócone, w którym podstawą są jedynie dowody przedstawione przez powoda. W związku z tym wymaga się, aby fakty na podstawie, których sformułowano pozew, były odpowiednio udokumentowane. Zgłoszone roszczenie należy udowodnić dokumentami np. umową. W każdym przypadku do wniosku o nakaz zapłaty należy dołączyć dowody, na których wnioskujący opiera swoje roszczenie.

W końcu okoliczność, że w postępowaniu tym nie musi obligatoryjnie brać udział adwokat słowacki powoduje, że windykacja na Słowacji w tym trybie jest narzędziem godnym polecenia.