Windykacja międzynarodowa szkolenia

Grupa Tenet zapewnia organizację szkoleń, których tematyka obejmuje prawne aspekty handlu międzynarodowego, zabezpieczanie transakcji międzynarodowych oraz windykację międzynarodową.

Podczas szkoleń dzielimy się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem ekspertów wielu dziedzin prawa – wykorzystując aktywne formy nauczania takie jak analiza przypadków oraz dyskusja dydaktyczna.

szkolenia dla firmCelem szkoleń, jest przedstawienie praktycznych rozwiązań związanych z prowadzeniem handlu międzynarodowego stanowiących podstawowe narzędzie codziennej pracy zawodowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną, do których skierowana jest nasza oferta.

Udział w licznych konferencjach oraz organizacja dotychczasowych szkoleń pozwolił nam zdobyć niezbędne doświadczenia dydaktyczne, a nasi słuchacze mieli okazję poznać prawne aspekty handlu za międzynarodowego oraz uzyskać wiedzę na temat najnowszych, elektronicznych metod pozwalających na dochodzenie należności od dłużników za granicą.

Uznani praktycy prowadzący szkolenia wskazują przedsiębiorcom najlepsze metody zabezpieczenia ich interesów w międzynarodowych transakcjach handlowych oraz wyjaśniają, jak dobrze zorganizować działalność gospodarczą za granicą.

Uczestnictwo w organizowanych przez nasz szkoleniach pozwoli Państwu naleźć stabilną pozycję na rynku handlu międzynarodowego w dobie zmieniającego się porządku prawnego Unii Europejskiej oraz niejasnych regulacji prawnych i znieść bariery rozwoju przedsiębiorstwa związane z działalnością transgraniczną.

W celu uzyskania informacji na temat aktualnie organizowanych szkoleń
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ