europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZU ZAPŁATY – SPRZECIW

W myśl art. 16 Rozporządzenia pozwany może wnieść sprzeciw do sądu, który wydał europejski nakaz zapłaty. Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia europejskiego nakazu zapłaty przy użyciu formularza określonego w załączniku VI Rozporządzenia (formularz E). Nie wniesieniu sprzeciwu przy użyciu właściwego formularza nie spowoduje jednak jego odrzucenia.

Czytaj dalej