europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – WYKONYWANIE

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż stosownie do treści art. 19 Rozporządzenia, europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w Państwie członkowskim jego wydania, jest uznawalny i wykonywany w innych państwach członkowskich (za wyjątkiem Królestwa Danii) bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO – OBRONA

Otrzymując Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego dłużnik nie jest pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Przysługują mu bowiem środki odwoławcze zarówno przeciwko samemu nakazowi zabezpieczenia, jak i jego przeciwko jego wykonaniu.W pierwszym przypadku środka odwoławczego udziela się poprzez uchylenie lub w stosownych przypadkach zmianę nakazu, w przypadku ziszczenia sięprzesłanek określonych w Rozporządzeniu,

Czytaj dalej