europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – POZEW

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się przy użyciu formularza A, określonego w załączniku I Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 (formularze dostępne są na stronie Europejskiego Portalu e-sprawiedliwości zarządzanej przez Komisję Europejską https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-pl.do#action).

Czytaj dalej