europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO – WYKONYWANIE

Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego wydany w jednym Państwie członkowskim zgodnie z przepisami omawianego Rozporządzenia jest uznawany w innych Państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzanie jakiejkolwiek specjalnej procedury i jest wykonalny w tych Państwach bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

Czytaj dalej