europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO

image_pdfimage_print

W ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w tych sprawach, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 roku Wspólnoty Europejskie powołały do życia instrument prawny jakim jest europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego.

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

SĄDOWA WINDYKACJA ZAGRANICZNA

image_pdfimage_print

Rozporządzeniem WE nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, powołany został do życia Europejski Tytuł Egzekucyjny – instytucja prawa znosząca wymóg uprzedniego przeprowadzania postępowania o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego UE,

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY

image_pdfimage_print

Europejski nakaz zapłaty to narzędzie windykacji międzynarodowej pozwalające na uzyskanie orzeczenia (nakazu) który będzie następnie podlegał wykonaniu (egzekucji) w każdym innym państwie europejskim (za wyjątkiem Danii). Głównym celem Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty przyświecającym wprowadzeniu instytucji było uproszenie,

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – POZEW

image_pdfimage_print

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się przy użyciu formularza A, określonego w załączniku I Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 (formularze dostępne są na stronie Europejskiego Portalu e-sprawiedliwości zarządzanej przez Komisję Europejską https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-pl.do#action).

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZU ZAPŁATY – SPRZECIW

image_pdfimage_print

W myśl art. 16 Rozporządzenia pozwany może wnieść sprzeciw do sądu, który wydał europejski nakaz zapłaty. Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia europejskiego nakazu zapłaty przy użyciu formularza określonego w załączniku VI Rozporządzenia (formularz E). Nie wniesieniu sprzeciwu przy użyciu właściwego formularza nie spowoduje jednak jego odrzucenia.

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO – WYKONYWANIE

image_pdfimage_print

Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego wydany w jednym Państwie członkowskim zgodnie z przepisami omawianego Rozporządzenia jest uznawany w innych Państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzanie jakiejkolwiek specjalnej procedury i jest wykonalny w tych Państwach bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – WYKONYWANIE

image_pdfimage_print

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż stosownie do treści art. 19 Rozporządzenia, europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w Państwie członkowskim jego wydania, jest uznawalny i wykonywany w innych państwach członkowskich (za wyjątkiem Królestwa Danii) bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO – OBRONA

image_pdfimage_print

Otrzymując Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego dłużnik nie jest pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Przysługują mu bowiem środki odwoławcze zarówno przeciwko samemu nakazowi zabezpieczenia, jak i jego przeciwko jego wykonaniu.W pierwszym przypadku środka odwoławczego udziela się poprzez uchylenie lub w stosownych przypadkach zmianę nakazu, w przypadku ziszczenia sięprzesłanek określonych w Rozporządzeniu,

Czytaj dalej